Jan Everink Site   Home E-mail


Chi, de geneeskrachtige energie waarover ieder mens kan beschikken

Door Jan Everink

1997

Er bestaat een morfogenetische invloed of energie, zo is al heel lang bekend. Deze energie wordt al vele eeuwen in China aangeduid als Ch'i (ook wel Chi) en in Japan als Ki. De Hindoes spreken over Prana. In het Westen worden ook wel de aanduidingen "vitale energie" en "morfogenetische energie" gebruikt. Morfogenese betekent letterlijk "het ontstaan van de vorm", en morfogenetische energie of Chi is energie met vormende invloed op de lichaamscellen, weefsels, organen en het organisme als geheel.


Verschillende technieken

Hoewel de officiŽle Westerse wetenschap het fenomeen Chi min of meer negeert bestaan er vandaag de dag wel verschillende alternatieve technieken waarbij van deze energie gebruik wordt gemaakt. Enkele daarvan zijn: T'ai Chi Ch'uan, Reiki en Therapeutic Touch.

T'ai Chi Ch'uan (vaak ook kortweg Taichi genoemd) is een oude Chinese vechtkunst. Het gaat daarbij speciaal om de trainingstechniek die bij het opleiden voor deze vorm van vechten wordt toegepast. Essentieel daarbij is het verbeteren van de lichamelijke conditie door het weer laten stromen van de Chi.

Ook Reiki is gebaseerd op de helende eigenschappen van Chi. De Reiki-therapeut beschouwt zichzelf als een doorgeefkanaal voor vitale energie. Het woord Reiki is een samentrekking van "Rei", dat "stromen" betekent, en "Ki". Reiki betekent dus zoveel als "het laten stromen van de vitale energie". De Reiki-therapeut bereikt dit door een vorm van hand-oplegging.

Therapeutic Touch lijkt op Reiki, maar gaat aanzienlijk verder. Ook bij Therapeutic Touch wordt met de handen vitale energie doorgegeven. Daarbij worden echter tevens verstoringen in de energie-stromen van de patiŽnt opgespoord en verminderd of geheel tot verdwijnen gebracht. Deze methode is doelgerichter en daardoor wat minder gemakkelijk te leren.


Morfogenetische velden

Bij de hier genoemde en vele andere technieken waarbij Chi een rol speelt is men het er over eens dat deze geneeskrachtige energie uit een niet duidelijk aanwijsbare bron komt. Wanneer iemand contact met deze bron heeft kan hij of zij over een overvloed aan vitale energie beschikken.

Door het werk van Rupert Sheldrake en andere biologen kan thans een logische en begrijpelijke verklaring voor de herkomst van de morfogenetische energie worden gegeven. Volgens Sheldrake staat ieder levend wezen in contact met zogenoemde morfogenetische velden.

De uiteindelijke informatie over de bouw en ontwikkeling van een organisme blijkt zich niet in het DNA maar in morfogenetische velden te bevinden. (Het begrip "veld" stamt uit de natuurwetenschappen, waar het een zich uitstrekkende eigenschap van de ruimte aanduidt. Zo wordt de zwaartekracht beschouwd als een veld rondom een planeet of ander hemellichaam.) Niet alleen staat ieder organisme in contact met een soort-specifiek morfogenetisch veld, ook voor alle vormen op lagere niveaus, zoals organen en cellen, bestaat zo'n veld.


Informatie-overdracht

Bij de informatie-overdracht tussen het morfogenetische veld en het organisme wordt mogelijk gebruik maakt van de vorm van energie die we kennen als Chi of vitale energie. Chi is de draaggolf die helende informatie vanuit het morfogenetische veld naar een levend organisme transporteert. We hebben te maken met twee trillingen, die van de draaggolf en die van de informatie die door deze golf wordt overgedragen. Deze twee golven zijn vergelijkbaar met de draaggolf van een TV-kanaal en de modulaties van deze golf.

Chi of morfogenetische energie is dus een "intelligente" energie, op dezelfde wijze als we de energie waarmee het TV-programma wordt getransporteerd "intelligent" kunnen noemen. De groei, en bij ziekte de genezing, van een organisme wordt waarschijnlijk gestuurd door de gecombineerde invloed van morfogenetisch veld en DNA.


Chi-circulatie

Het lichaam beschikt ook als er geen direct contact met het morfogenetische veld bestaat over een reservoir morfogenetische informatie. Er vindt binnen het organisme een voortdurende circulatie van vitale energie plaats die de informatie door het hele lichaam voert. Dit morfogenetische circulatie-systeem kan worden vergeleken met de bloed-circulatie. Zoals het bloed voedingsstoffen naar alle cellen brengt, zo brengt de circulatie van Chi morfogenetische informatie naar alle lichaamscellen.

Cellen kunnen door het in- en uitschakelen van genen hun werking veranderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als bepaalde cellen door storende invloeden zijn ontregeld. Met behulp van morfogenetische informatie kunnen deze cellen weer "tot orde worden geroepen", d.w.z. opnieuw voor een gezonde functie geprogrammeerd worden. Ook bij genezingsprocessen veranderen waarschijnlijk vele cellen onder invloed van morfogenetische informatie hun differentiatie teneinde aan de groei van gezond nieuw weefsel te kunnen deelnemen.


Contact maken met de Chi-bron

Indien het contact met het morfogenetische veld gedurende langere tijd is verbroken zal de in het lichaam circulerende Chi geleidelijk achteruitgaan en tenslotte onwerkzaam worden. Daarom is het raadzaam om iedere dag enige minuten uit te trekken om de verbinding met de bron van deze heilzame levens-energie te herstelllen.

Daartoe hoeft men niets anders te doen dan zich te ontspannen en de aandacht naar buiten en tevens op het eigen lichaam te richten. Men dient zo volledig mogelijk in het hier-en-nu te zijn. Door niet in gedachten verzonken te zijn, maar met alle aandacht bij de directe omgeving en het eigen lichaam stelt men zich open voor de Chi-bron.

Deze bewuste aanwezigheid, het "er zijn", herstelt niet alleen het contact met de Chi-bron maar heeft ook een gunstige invloed op de Chi-circulatie in het lichaam. Dit kan ook worden bereikt door een ontspannen wandeling in een park of andere natuurlijke omgeving, mits de landelijke rust daar niet wordt verstoord door auto-, bromfiets- of vliegtuiglawaai. De bewuste perceptie van de omgeving en het eigen lichaam kan de Chi-stroom weer op gang brengen.


Jan Everink
Almere, Netherlands

Copyright © 1997 by Jan Everink

counteronline.de