Jan Everink Site - Boeken

H O M E Artikelen Kunst en
fotografie
Fiction en
Poëzie
Contact

Boeken door Jan Everink


De oorzakelijke mens

Hieronder enkele links naar het boek
"De oorzakelijke mens".

bol.com Bruna Berneboek proxis.com Scheltema

In dit boek beschrijf ik de moderniteit als een nieuw type cultuur, een leefwijze die afwijkt van het in de geschiedenis normale patroon van een noodlijdend bestaan. De moderne mens streeft bewust naar verbetering van levensomstandigheden. Als zodanig kan hij worden aangeduid als "de oorzakelijke mens".

Het boek is uitgegeven door Brave New Books en bij meerdere online boekwinkels verkrijgbaar. De prijs is 16,97 euro. Als ebook is het verkrijgbaar voor 2,50 euro.

Vaak wordt bij moderniteit voornamelijk gedacht aan de inmiddels gerealiseerde verbeteringen van de levenskwaliteit. Maar nog belangrijker dan deze verworvenheden zijn de principes van de moderne civilisatie: de moderne oorzakelijke attitude, het moderne verbeteringsstreven en het moderne inclusiviteitsprincipe.

In eerdere civilisaties werden deze belangrijke menselijke drijfveren door de heersende toplaag genegeerd of zelfs onderdrukt, met als gevolg een maatschappij waarin armoede en uitzichtloosheid normaal waren. Het bijzondere van de moderniteit is dat deze beginselen als civiliserende krachten in de samenleving werkzaam zijn. De principes waaraan we de verworvenheden van de moderne samenleving te danken hebben dreigen helaas verloren te gaan door een niet-moderne levensbeschouwing, het materialisme ofwel anti-vitalisme.


De Informatiemaatschappij

Verschillende voorspellingen in dit alleen nog soms tweedehands verkrijgbare boek zijn inmiddels werkelijkheid geworden. Over het geheel genomen was ik in dit boek toch wel erg optimistisch over de te verwachten toepassingen van de informatietechnologie in de samenleving. Hieronder enkele citaten uit besprekingen van dit indertijd door Academic Servive uitgegeven boek.

Bedrijfsdocumentaire: “In dit toegankelijke boek wordt verantwoord inhoud gegeven aan het zo in de belangstelling staande begrip informatiemaatschappij.” Boekengids: “Het verduidelijkt op zorgvuldige en gedetailleerde wijze de ontwikkeling en de essentie van de informatiesamenleving.” Computermarkt: "Door de leesbare stijl is de tekst ook voor de niet-deskundigen goed te begrijpen.” Kwartaalschrift Privacy en Persoonsregistratie: “Het boek is heerlijk optimistisch,..." HCC Nieuwsbrief: “Naast feitenmateriaal geeft dit boek een analyse van het verschijnsel informatiemaatschappij, alsmede vele nuchtere doch oorspronkelijke ideeën en voorstellen.” De Automatisering Gids: “In deze uitgave wordt ingegaan op het ontstaan van de nieuwe maatschappijvorm, de maatschappij namelijk die wordt gedomineerd door informatie.” Kwartaalschrift Privacy en Persoonsregistratie: “... dat Everink er in geslaagd is om een zo technisch onderwerp als “de informatiemaatschappij” op begrijpelijke wijze te verwoorden.” Communicatie: “Een nuchtere, goed gestoffeerde analyse,...” Boekblad: “In het hoofdstuk over de informatie-industrie legt de auteur de nadruk op de mogelijkheden van deze industrie om de Nederlandse economie weer tot bloei te brengen.” Financieel Administratief Management: “Dit boek van Everink is leesbaar, informatief en stemt tot nadenken,...”


Basiskennis informatieverwerking

In de begintijd van de computer was ik actief als software ontwikkelaar, eerst bij IBM en later zelfstandig. Om te voorzien in de toen bestaande behoefte aan inleidende computerkennis schreef ik het boek "Basiskennis informatieverwerking". Het werd uitgegeven door Academic Service en is door uiteenlopende opleidingsinstituten gebruikt.

Dit met veel foto's geïllustreerde boek is nog steeds soms tweedehands verkrijgbaar. Het zou interessant kunnen zijn voor iemand die zich in de geschiedenis van de informatica wil vrediepen.

H O M E Artikelen Kunst en fotografie Fiction en Poëzie Contact