Jan Everink Site - Boeken

H O M E Artikelen Kunst en
fotografie
Fiction en
Poëzie
Contact

Boeken door Jan Everink


Basiscursus HTML5 Webdesign

Mijn nieuwe boek “Basiscursus HTML5 Webdesign” biedt een complete zelfstudie-cursus webdesign. Het is gebaseerd op HTML5, de laatste versie van HTML. Dit boek kan onder meer praktisch zijn voor de groeiende groep personen - ondernemers, zelfstandige professionals, kunstenaars, auteurs en anderen - die zelf content creëren en op het web willen plaatsen. Verder kan het worden beschouwd als een beginnersleerboek voor mensen die ambiëren om als professioneel webdesigner actief te worden.

Je vindt in dit boek alle informatie over HTML die nodig is om mooie websites te creëren. Hoe is dat mogelijk, zou je kunnen vragen, want het is immers bekend dat HTML heel complex en uitgebreid is. Hoe kan de voor het creëren van websites benodigde kennis aanwezig zijn in een boek van bescheiden omvang? Dat kan omdat lang niet alle uitbreidingen van HTML die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden vereist zijn om uitstekende websites te maken. HTML biedt een overweldigend aanbod aan technische mogelijkheden, maar met een relatief beperkt aantal daarvan heb je toch al een heel doelmatige creatieve gereedschapskist.

Dit boek is op de eerste plaats bedoeld om te gebruiken als studieboek. De volgorde van de behandelde onderwerpen gaat van makkelijk naar moeilijker. Zo raak je snel steeds meer met de HTML-taal vertrouwd. Het is niet nodig eerst het hele boek te bestuderen voor je begint met zelf een website te ontwikkelen. Een goede aanpak is om tegelijk met de studie een site te bouwen en op het web te zetten. Het boek kan daartoe stap voor stap worden gevolgd.


De oorzakelijke mens

In dit boek beschrijf ik de moderniteit als een nieuw type cultuur, een leefwijze die afwijkt van het in de geschiedenis normale patroon van een noodlijdend bestaan. De moderne mens streeft bewust naar verbetering van levensomstandigheden. Als zodanig kan hij worden aangeduid als "de oorzakelijke mens".

Hieronder enkele links naar het boek
"De oorzakelijke mens".

bol.com Bruna Berneboek proxis.com Scheltema

Het boek is uitgegeven door Brave New Books en bij meerdere online boekwinkels verkrijgbaar. De prijs is 16,97 euro. Als ebook is het verkrijgbaar voor 2,50 euro.

Vaak wordt bij moderniteit voornamelijk gedacht aan de inmiddels gerealiseerde verbeteringen van de levenskwaliteit. Maar nog belangrijker dan deze verworvenheden zijn de principes van de moderne civilisatie: de moderne oorzakelijke attitude, het moderne verbeteringsstreven en het moderne inclusiviteitsprincipe.

In eerdere civilisaties werden deze belangrijke menselijke drijfveren door de heersende toplaag genegeerd of zelfs onderdrukt, met als gevolg een maatschappij waarin armoede en uitzichtloosheid normaal waren. Het bijzondere van de moderniteit is dat deze beginselen als civiliserende krachten in de samenleving werkzaam zijn. De principes waaraan we de verworvenheden van de moderne samenleving te danken hebben dreigen helaas verloren te gaan door een niet-moderne levensbeschouwing, het materialisme ofwel anti-vitalisme.


De Informatiemaatschappij

Verschillende voorspellingen in dit alleen nog soms tweedehands verkrijgbare boek zijn inmiddels werkelijkheid geworden. Over het geheel genomen was ik in dit boek toch wel erg optimistisch over de te verwachten toepassingen van de informatietechnologie in de samenleving. Hieronder enkele citaten uit besprekingen van dit indertijd door Academic Servive uitgegeven boek.

Bedrijfsdocumentaire: “In dit toegankelijke boek wordt verantwoord inhoud gegeven aan het zo in de belangstelling staande begrip informatiemaatschappij.” Boekengids: “Het verduidelijkt op zorgvuldige en gedetailleerde wijze de ontwikkeling en de essentie van de informatiesamenleving.” Computermarkt: "Door de leesbare stijl is de tekst ook voor de niet-deskundigen goed te begrijpen.” De Automatisering Gids: “In deze uitgave wordt ingegaan op het ontstaan van de nieuwe maatschappijvorm, de maatschappij namelijk die wordt gedomineerd door informatie.”


Basiskennis informatieverwerking

In de begintijd van de computer was ik actief als software ontwikkelaar, eerst bij IBM en later zelfstandig. Om te voorzien in de toen bestaande behoefte aan inleidende computerkennis schreef ik het boek "Basiskennis informatieverwerking". Het werd uitgegeven door Academic Service en is door uiteenlopende opleidingsinstituten gebruikt.

Dit met veel foto's geïllustreerde boek is nog steeds soms tweedehands verkrijgbaar. Het zou interessant kunnen zijn voor iemand die zich in de geschiedenis van de informatica wil vrediepen.

H O M E Artikelen Kunst en fotografie Fiction en Poëzie Contact