Jan Everink Site


De materiële schijn

Elk bezit bestaat maar even,
en verdwijnt, verdwijnt, verdwijnt.
Waar zijn de vele dingen toch gebleven?
't Was aldoor niets dan materiële schijn,
de fysica, een groot mysterie.
"Ga door, zoek vreugde en mijdt pijn,"
aldus het eeuwige refrein.
"Ik ben echt," roept de materie,
maar slechts de geest kan echtheid geven.
Jezus leerde ons te leven,
water veranderen in wijn.

Jan Everink, februari 2015


Copyright © 2015 Jan Everink