Jan Everink Site - Overige artikelen

H O M E Kustveiligheid Kunst en fotografie Wandelroutes
reisverslagen
Contact

Overige artikelen door Jan Everink

Bewust omgaan met informatie, de sleutel tot succes en levensgeluk
Het goed kunnen omgaan met informatie is in de moderne samenleving steeds belangrijker geworden. We worden voortdurend overstelpt met informatie, maar lang niet al die informatie is belangrijk en juist. Informatiebewustheid houdt in dat je zelf bepaalt welke informatie je opneemt en welk belang je aan die informatie hecht. (oktober 2019)

De moderniteit als groeiende wereldcivilisatie
De moderniteit is een nieuw type cultuur, een leefwijze die afwijkt van het in de geschiedenis normale patroon van een noodlijdend bestaan. De moderne mens streeft bewust naar verbetering van levensomstandigheden. Als zodanig kan hij worden aangeduid als "de oorzakelijke mens". De principes waaraan we de verworvenheden van de moderne samenleving te danken hebben dreigen verloren te gaan door een niet-moderne levensbeschouwing, het materialisme ofwel anti-vitalisme. (oktober 2018)

Afscheid van het medische model in de GGZ
Het in de psychische hulpverlening toegepaste medische model heeft grote nadelen. Het is tijd om naar voorbeeld van de BPS (British Psychological Society) te kiezen voor een ander paradigma. Afscheid nemen van de biologische theorie betreffende de psyche zou een belangrijke stap kunnen zijn naar kostenbeheersing en betere hulpverlening in de GGZ. (augustus 2014)

Resveratrol: anti-aging door versterking van de cellulaire stressbestendigheid
Suppletie van de voedingsstof resveratrol stimuleert de expressie van SIRT1, een belangrijk gezondheid bevorderend enzym. Dankzij onder meer dit mechanisme is resveratrol werkzaam tegen verschillende ouderdomsziekten. (2014)

Kennis uit het oude India door L. Ron Hubbard wetenschappelijk geëvalueerd en juist bevonden
Sinds ongeveer begin vorige eeuw is het laboratorium-empirisme de erkende methode voor wetenschappelijke bewijsvoering. Maar geleidelijk wordt steeds meer ingezien dat deze verouderde wetenschapsfilosofie een belemmering vormt voor werkelijke vooruitgang. Er breekt een nieuwe wetenschapsleer door, die ook toepasbaar is op het gebied van de spiritualiteit. De onderzoeker en geestelijke leider L. Ron Hubbard slaagde er in om door toepassing van deze nieuwe wetenschappelijke principes de juistheid te bewijzen van verschillende belangrijke inzichten uit het oude India. (september 2012)

De voorgeschiedenis van Amsterdam
Na de Allerheiligenvloed in 1170 werden op de oevers van de Amstel, door mensen die hun eigen land door de overstroming waren kwijtgeraakt, nieuwe nederzettingen gevestigd. De oorspronkelijke en nieuwe gemeenschappen sloegen de handen ineen om dit gebied tegen mogelijke nieuwe overstromingen te beveiligen. Dat was het begin van Amsterdam. (augustus 2012)

De techniek van het internet: verleden, heden en toekomst
Beknopte inleiding tot de techniek van het internet, waarbij ook waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen aandacht krijgen. Het internet is een wereldomspannende elektronische informatie- en communicatie-infrastructuur. Het heeft in een relatief korte periode de wereld sterk veranderd. In de komende jaren zal het internet zonder twijfel nog aanzienlijk verder worden ontwikkeld en uitgebreid. (2010)

Functionele economie: de creatie van planetaire rijkdom
De menselijke creativiteit en productiviteit moeten veel meer dan tegenwoordig worden gericht op het behouden van de natuurlijke rijkdom en het daaraan toevoegen en verder uitbreiden van culturele rijkdom. Aantasting van de natuurlijke rijkdom ondergraaft de zekerheid voor het leven op deze planeet. We moeten stoppen met planetaire roofbouw en overschakelen van een consumptie-economie naar een functionele economie. (juni 2010)

Trends van eind 20ste eeuw zetten zoals voorspeld door in 21ste eeuw
Bijgewerkte versie van een artikel dat ik in 1997 heb geschreven. Trend-analisten als John Naisbitt, Faith Popcorn en Alvin Toffler voorspelden toen grote maatschappelijke en economische veranderingen in de wereld.
Inmiddels is het 2009 en de door hen gesignaleerde ontwikkelingen blijken inderdaad door te zetten. Met name de drie trends informatisering, mondialisering en consumentisme zijn nog steeds van wezenlijk belang. (september 2009)

Paradigmashift: afscheid van het materialisme
Er zijn tekenen dat het bouwwerk van de materialistische schijnzekerheid op instorten staat. De mythe dat het toeval kan leiden tot steeds meer vooruitgang houdt niet langer stand. Geleidelijk breekt in de samenleving het inzicht door dat de mens als spiritueel wezen in staat is tot doelgericht onderzoek en constructieve activiteit, en dat alleen daardoor vooruitgang mogelijk is. (juni 2008)

Glucosamine-gebrek belangrijke oorzaak van artrose
De endogene synthese van het aminosuiker glucosamine blijkt met het klimmen der jaren vaak tekort te schieten. De chronische gewrichtsslijtage ofwel artrose waaraan veel mensen lijden is daarvan in veel gevallen het gevolg. Glucosamine-suppletie blijkt bij deze aandoening vaak vermindering van klachten en daadwerkelijk weefselherstel te kunnen bewerkstelligen. Preventieve suppletie kan mogelijk bij veel mensen gewrichtsproblemen voorkomen. (2000)

Scientology: let's make life better!
L. Ron Hubbard en de Scientologen willen een algehele verbetering tot stand brengen van de kwaliteit van het leven. De aanpak die ze daarbij toepassen is gebaseerd op het inzicht dat je om de wereld te verbeteren het beste bij jezelf kunt beginnen. (1998)

Naar een schone en veilige techniek
Er bestaat geen tegenstelling tussen natuur en techniek, alleen tussen natuur en slechte techniek. De ziel of geest die in elke levensvorm aanwezig is gebruikt het lichaam als een hulpmiddel om ook de niet-bezielde natuur te ordenen. Het resultaat van deze activiteit noemen we techniek. (1997)

Chi, de geneeskrachtige energie waarover ieder mens kan beschikken
Er bestaat een morfogenetische invloed of energie, zo is al heel lang bekend. Deze energie wordt al vele eeuwen in China aangeduid als Ch'i (ook wel Chi) en in Japan als Ki. De Hindoes spreken over Prana. In het Westen worden ook wel de aanduidingen "vitale energie" en "morfogenetische energie" gebruikt. (1997)

Scientology: angst overwinnen door het ondenkbare te denken
Zodra iemand zich door toepassing van Scientology bewust wordt van bepaalde schokkende gebeurtenissen in het verleden, die zelfs in een vorig leven kunnen hebben plaatsgevonden, verdwijnen fobieën en angsten, vermindert de vatbaarheid voor ziekten en komen onvermoede capaciteiten aan het licht. (1997)

Grotere veiligheid en betere resultaten door toepassing van fuzzy logic in wetenschap
De door prof. Lotfi A. Zadeh ontwikkelde fuzzy logic, ofwel vage logica, die onder meer reeds met veel succes wordt gebruikt bij automatische besturing van industriële processen, en in tal van elektronica-producten, zal mogelijk in de toekomst ook in de wetenschap met veel profijt kunnen worden toegepast. (1997)

"Eternity" Web-art by Jan Everink. (1997)

Hindoeïsme: een duizenden jaren oude weg naar geestelijke vrijheid
Door een ethische levenswijze en het beoefenen van yoga tracht de naar spirituele vrijheid zoekende Hindoe controle te verwerven over zijn denkprocessen, om zo de onbegrensde mogelijkheden van zijn hogere ik te ontdekken en te realiseren. (1997)

H O M E Kustveiligheid   Kunst en fotografie Wandel en reis Contact