Jan Everink Site


Oversterfte door corona-maatregelen? (2) (naar deel 1)

door ing. Jan Everink

28 dec. 2021

Als het leven van veel mensen door maatschappelijke stress teleurstellend en uitzichtloos wordt dan neemt daardoor de sterfte toe. Door psychische overbelasting leven mensen korter. De maatschappelijke stress door de corona-maatregelen is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de tegenwoordige oversterfte.

Stress door testprogramma

Er wordt onder meer veel maatschappelijke stress veroorzaakt door het testprogramma. Elke dag wordt in de media bekend gemaakt hoeveel nieuwe besmettingen er zijn geconstateerd. Dat geeft veel stress want de meeste mensen lijken niet te weten wat deze besmettingen betekenen.

Een positieve test door middel van pcr (polymerase chain reaction) is geen medische diagnose; er worden namelijk alleen maar brokstukjes van het corona-virus mee vastgesteld. [ref. 7] De aanwezigheid van zulke virus-stukjes hoeft helemaal niet te betekenen dat men de infectieziekte corona heeft. Het kunnen bijvoorbeeld restanten zijn van corona-virionen die door de preventieve afweer onschadelijk zijn gemaakt.

Het woord besmetting is dan ook niet adequaat voor een positieve pcr-test. Er kan pas over een serieuze corona-besmetting ofwel -infectie worden gesproken als het virus erin is geslaagd om zich in het lichaam te vermenigvuldigen. Bij optimaal gezonde mensen gebeurt dat niet, want een schadelijk virus wordt al in de luchtwegen door de mucosale afweer vernietigd.

Mucosale afweer

Door onderzoek is steeds meer bekend over de beschermende werking van de preventieve ofwel mucosale afweer in de luchtwegen. In de luchtwegen beweegt een soort slijmdeken, het trilhaar-epitheel. Het slijm in de luchtwegen dient niet alleen, zoals men vroeger dacht, om ingeademde deeltjes op te vangen en af te voeren, maar herkent en doodt ook ziekteverwekkende micro-organismen. [ref. 8] Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde anti-microbiële peptiden, relatief kleine moleculen die ziekteverwekkende micro-organisme kunnen herkennen en uitschakelen. Deze mucosale immuniteit kan heel doeltreffend zijn. [ref. 8]

Dankzij de snelle effectieve werking van de mucosale afweer hebben de meeste mensen geen symptomen door bijvoorbeeld ingeademde griep- of corona-virionen. De antimicrobiële peptiden die werkzaam zijn in de slijmlaag van de luchtwegen vernietigen deze schadelijke organismen al vóór ze de kans krijgen om zich in lichaamscellen te vermenigvuldigen.

Positieve test is geen diagnose

Het gebruik van het woord besmetting voor een positieve pcr-test is tamelijk misleidend. Met de term besmetting ofwel infectie wordt in het algemeen bedoeld dat een schadelijk micro-organisme kans heeft gezien om in het lichaam binnen te dringen en zich daar te vermenigvuldigen. Als een ingeademd virus met succes door de mucosale afweer is vernietigd, waarbij wat brokstukjes zijn achtergebleven, is dat geen besmetting.

Bij een werkelijke corona-besmetting ofwel -infectie heeft iemand al gauw miljarden virionen bij zich. [ref. 9] Dat is een heel andere situatie dan wanneer door een pcr-test wat brokstukjes van virionen zijn geconstateerd. Als via de media wordt verkondigd dat er weer duizenden nieuwe besmettingen zijn geconstateerd, terwijl het alleen maar om positieve pcr-tests gaat, is dat misleidend over de ernst van corona als een probleem op het gebied van de volksgezondheid, terwijl het enorm veel maatschappelijke stress veroorzaakt.

Om een corona-besmetting vast te stellen is een compleet medisch onderzoek nodig, waarvan een pcr-test onderdeel kan zijn. Er moeten in ieder geval ook duidelijke symptomen op corona wijzen. De bevolking massaal testen met een pcr-test is geen professionele medische diagnostiek. De normale gang van zaken zou zijn dat iemand met verdachte symptomen thuisblijft en contact opneemt met de huisartsenpraktijk of de GGD. Dan kan bij deze patiënt door een arts of iemand die daartoe voldoende opleiding heeft een anamnese worden afgenomen, eventuele tests worden gedaan en een diagnose worden gesteld.

Het massaal testen van mensen, waarbij elke dag door de media het aantal "nieuwe besmettingen" wordt verkondigd, veroorzaakt veel maatschappelijke stress. Voor de mensen met een positieve testuitslag is de stress het ergste, want een positieve pcr-test wordt tegenwoordig ten onrechte geframed als diagnose van een dodelijke ziekte. Bovendien wordt men dan beschouwd als iemand die door besmettelijkheid een gevaar voor de medemens is. Het is dan ook begrijpelijk dat als gevolg van de ongunstige psychosomatische invloed door deze stress een relatief groot deel van de positief geteste personen echt ziek wordt. Als dat gebeurt neemt de stress verder toe met als mogelijk gevolg dat men nog zieker wordt, in het ziekenhuis belandt en eventueel zelfs komt te overlijden.

QR-pas belemmert vrijheid en privacy

Niet alleen het testprogramma maar ook de andere maatregelen veroorzaken enorm veel psychische belasting in de samenleving. De maatregelen zijn steeds weer anders; momenteel - december 2021 - mogen we alleen met een mondkapje op in de supermarkt naar binnen; we moeten weer anderhalve meter afstand houden; we moeten zoveel mogelijk thuis blijven; we mogen maximaal 2 bezoekers ontvangen; er mogen geen evenementen plaatsvinden, alle horecagelegenheden, sportlocaties, zwembaden, bioscopen, theaters, dierenparken en de meeste winkels zijn gesloten. Dit zijn nog lang niet alle tegenwoordig geldende beperkingen; het complete overzicht staat op een webpagina van de overheid. [ref. 10]

Veel maatschappelijke stress wordt ook veroorzaakt door de sterke aandrang die op iedereen wordt uitgeoefend om zich te laten inenten met een vaccin waarover wat betreft de effectiviteit en de bijwerkingen nog veel onduidelijkheid bestaat. Het behoort helemaal aan de mensen zelf overgelaten te worden of ze zich wel of niet met zo'n middel laten inenten. In de voorlichting zou benadrukt moeten worden dat het risico om door het corona-virus ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden voor de meeste mensen heel gering is. Er zou duidelijkheid verschaft moeten worden over zowel de risico's van het virus als die van het vaccin.

De tegenwoordige aanpak is dat er een hetze wordt gevoerd tegen iedereen die zich niet met een van deze onduidelijke vaccins wil laten inenten. Ongevaccineerden mogen niet naar binnen in restaurants en veel andere gelegenheden. De controle daarop vindt plaats door middel van het absurde coronatoegangsbewijs. Mensen die zich niet hebben laten inenten en die ook geen zin hebben om zich herhaaldelijk te laten testen worden uitgesloten van restaurantbezoek en andere sociale activiteiten. Het meest cynische van deze QR-pas is wel dat daarmee juist de mensen worden buitengesloten die in het algemeen bijdragen aan een betere volksgezondheid, namelijk door op de eerste plaats zelf verantwoording voor hun gezondheid te nemen.

De mensen die wel een coronapasje hebben worden iedere keer als ze in een horecagelegenheid naar binnen gaan digitaal gecontroleerd. Ook dat geeft stress, want deze personen beseffen toch dat ze ingeschakeld zijn in een schandalig discriminatie-systeem. Verder is het ook voor het betreffende horeca-personeel stressvol om elke bezoeker bij binnenkomst te controleren. Het discriminerende QR-pas controlesysteem past volstrekt niet in de tolerante en vrijheidslievende Nederlandse samenleving. Het is dan ook begrijpelijk dat al meer dan 349.000 mensen de petitie "Schaf het coronatoegangsbewijs af" [ref. 11] hebben getekend.

Naar deel 3   >>>

(De literatuurreferenties staan aan het eind van deel 3.)

Copyright © 2021 Jan Everink