Jan Everink Site


Afweerversterking door stressbeheersing (deel 3 van 3)     naar deel 1

door ing. Jan Everink

november 2020

Stress en emotie

Door accumulatie van distress kan iemands emotionele gesteldheid aanzienlijk achteruitgaan. Dat heeft vervolgens een ongunstige invloed op de lichamelijke conditie. Dat distress het fysiologische functioneren beïnvloedt werd al in 1932 ontdekt door Walter B. Cannon. In het boek "The wisdom of the body" beschreef hij het menselijk lichaam als een gereguleerd geheel evenwichten, homeostase genoemd [ref. 14]. De homeostase kan als gevolg van iemands emotionele gesteldheid tijdelijk veranderen. Cannon noemde met name de vecht-of-vluchtreactie, de aanpassing bij woede of angst waardoor het organisme spontaan kan reageren op de betreffende dreiging, namelijk door aanvallen of wegrennen. [ref. 14]

Behalve angst en woede zijn er nog verschillende andere emoties met psychosomatische invloed, zo werd ontdekt door L. Ron Hubbard. Ook stelde hij vast dat de emoties een aaneensluitende reeks vormen, door hem de toonschaal genoemd. Deze toonschaal kan worden beschouwd als een soort ladder waarop iemand omhoog en omlaag kan gaan; hoe hoger je bent hoe prettiger en succesvoller het leven is. In 1950 beschreef L. Ron Hubbard deze emotieschaal uitvoerig in het boek "Dianetics, Modern Science of Mental health". [ref. 1]

Hij verrichtte uitgebreide verdere research betreffende emoties, waarvan hij de resultaten in meerdere boeken heeft gepubliceerd, onder meer in "Science of Survival" [ref. 15], "Handbook for Preclears" [ref. 16] en "Self Analysis" [ref. 17]. Over de emotieschaal is later ook door anderen geschreven, maar voor juiste, duidelijke en precieze informatie kan men het beste de boeken van L. Ron Hubbard zelf lezen.

Hogere en lagere emoties

Het onderzoek door L. Ron Hubbard bevestigde ook de al bestaande kennis dat de emoties globaal twee gebieden omvatten: de hogere, aangename emoties en de lagere die als minder prettig worden ervaren. De door Cannon besproken emoties angst en woede bevinden zich in het lagere gebied.
Het lichaam blijkt nog veel uitgebreider en specifieker op omgevingsfactoren te kunnen reageren dan via de door Cannon beschreven vecht-of-vluchtreactie. Daarom is het belangrijk om met de door L. Ron Hubbard ontdekte en uitgebreid toegelichte toonschaal vertrouwd te zijn. Waar iemand zich op de toonschaal bevindt heeft veel invloed op zijn fysieke gesteldheid. Door de toonschaal te kennen en te begrijpen is het in principe altijd mogelijk om op deze "ladder" omhoog te klimmen.

Kenmerkend voor het hogere emotionele gebied is onder meer dat men zich veilig en gelukkig voelt. Mensen communiceren graag bij deze hogere emoties, zoals interesse en enthousiasme. Ze hebben een vriendelijke attitude tot elkaar en zijn graag in elkaars nabijheid. Als deze intentie systematisch wordt belemmerd kan dat aanzienlijke distress veroorzaken. Ook door andere vormen van distress kan iemand in het lagere emotionele gebied terechtkomen. Daar overheersen onaangename emoties, zoals antagonisme, woede, angst, verdriet en apathie. Deze lagere emoties zijn niet alleen onaangenaam maar als gevolg van de psychosomatiek ook ongunstig voor iemands lichamelijke conditie.

Kwetsbaar door distress

Waar iemand zich op de toonschaal bevindt hangt vooral af van hoe deze persoon de omgeving en de levende wezens daarin beschouwt en ervaart. "The individual's chronic mood or attitude toward existence declines in direct ratio to the way he regards the physical universe and organisms about him," aldus L. Ron Hubbard. [ref. 17]

Dit verklaart waarom, zoals uit het genoemde Trimbos-onderzoek is gebleken, de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus bij veel mensen psychische problemen hebben veroorzaakt. Als andere mensen vooral worden gezien als mogelijke bronnen van infectiegevaar geeft dat veel distress, met toenemend risico dat men in het lagere toonschaalgebied terecht komt. Door deze psychische verslechtering neemt de vatbaarheid voor infecties juist toe. De corona-maatregelen hebben daarom, in ieder geval voor een deel, een tegengesteld effect dan waar ze voor bedoeld zijn.

Individueel kan men zich tegen deze ongunstige effecten wapenen door het kennen van de emotie-toonschaal. In de boeken van L. Ron Hubbard vindt men daarover uitgebreide informatie. Met behulp van die kennis wordt stressbeheersing, het controle verkrijgen over de eigen psychische gesteldheid, een stuk gemakkelijker. Bekend zijn met de toonschaal kan helpen te voorkomen dat men door stress in een lage emotionele conditie komt en daardoor meer kwetsbaar voor infecties wordt.
De optimale fysiologische gesteldheid wordt door acceptabele stressfacoren in de omgeving niet blijvend verstoord. Zodra de situatie weer normaal is zal ook de normale fysieke gesteldheid zich herstellen. Niet door normale stress maar door distress kan het lichamelijke evenwicht langer verstoord blijven en de kwetsbaarheid voor infecties toenemen. Daarom is stressbeheersing een doelmatig wapen tegen infectierisico's.

Stressbeheersing

Door kennis van de toonschaal kan iemand ondanks veel stress opgewekt blijven, en dat is gunstig voor de psychosomatische invloed op het lichaam. Het hogere gebied van de toonschaal is bevorderlijk voor een optimale lichamelijke conditie en een effectief functionerend afweersysteem.
Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk over de toonschaal te weten. Die informatie is te vinden in verschillende al genoemde en andere door L. Ron Hubbard geschreven boeken. Het kennen en begrijpen van de toonschaal kan helpen om eventuele ongunstige psychische effecten van distress te herkennen. Ook is deze informatie toepasbaar om jezelf weer te herstellen. Gewapend met kennis over jezelf als geestelijk wezen is het relatief gemakkelijk om steeds weer terug te komen in het hogere gedeelte van de toonschaal.

Verzwakking van de afweer door stress is een psychosomatisch fenomeen. Daarom is het vrijwel altijd mogelijk om door psychisch herstel ook de afweer te versterken. Dat heeft bovendien een positieve terugkoppeling: wie weer vertrouwen heeft in de kracht van zijn eigen afweersysteem zal alleen daardoor al minder last van negatieve emoties hebben.

Geluk door kennis

"Kennis is macht" zou de Engelse filosoof Francis Bacon in de 16de eeuw hebben gezegd. Maar met de door L. Ron Hubbard ontdekte spirituele kennis kan men nog iets veel beters verkrijgen dan macht, namelijk geluk. In de tegenwoordige tijd is het materialisme als levensbeschouwing mainstream en ontbreekt het bij veel mensen aan enige onmisbare kennis over zichzelf als spiritueel wezen. Dan is het moeilijk om door stressbeheersing de eigen gelukstoestand te bevorderen. Vrijwel iedereen wil graag gelukkig zijn, maar door het ontbreken van spirituele kennis lukt dat vaak niet. Dat is ook ongunstig voor de afweer, zoals in het voorgaande toegelicht.
Gelukkig willen zijn is een heel zinvol streven. De fundamentele levensmotivatie is de drijfveer tot voortbestaan, en het streven naar plezier in het leven, gelukkig willen zijn, is in verband daarmee belangrijk. "The search for and the attainment of pleasure is not less valid in survival than the avoidance of pain," aldus L. Ron Hubbard. [ref. 1]

Veel situaties zijn ogenschijnlijk stressvol maar zijn in werkelijkheid nauwelijks bedreigend. Door studie van de door L. Ron Hubbard geschreven boeken wordt het aanzienlijk gemakkelijker om in goede psychische en fysieke conditie te blijven. Met name door kennis over de emotie-toonschaal kan iemand zijn stressbestendigheid vergroten en daarmee ook zijn afweer tegen infectieziektes aanzienlijk versterken.

Referenties

1. L. Ron Hubbard: "Dianetics, the modern science of mental health"; Derricke Ridsway, Londen, 1951.

2. Prof. dr. J. G. Defares: "Stress zonder stress"; Strengholt, Naarden, 1994.

3. "Neerslachtiger, meer slaapproblemen en gedachten aan de dood door corona"; www.trimbos.nl, 8 mei 2020.

4. Ronald Simonis: "Allemaal beestjes?"; NVVK Info, febr. 2002

5. Drs. E. de Boer, arts: "Miskende factor - Tekorten in voeding kunnen virussen virulent maken"; Voedingswaarde, juni 2013.

6. Isabel Reche et al: "Deposition rates of viruses and bacteria above the atmospheric boundary layer"; The ISME Journal, 2018-12.

7. Riëtte Duynstee: "Opsporing van slapende tuberkelbacillen"; Mediator, 28 april 2018.

8. "Wat is een latente tuberculose-infectie?"; www.radboudumc.nl

9. Lars-Ove Brandenburg et al: "Antimicrobial peptides: multifunctional drugs for different applications"; Polymers, 2012, 4, 539-560.

10. Ines Jonker: "Bewegen is hét antwoord op het coronavirus, aldus neurowetenschapper Erik Scherder"; www.lc.nl, 18 juni 2020.

11. Charles de Monchy: "De derde revolutie in de geneeskunde"; Melinda Uitgevers, 2016.

12. Mike Verest: "Een sterk immuunsysteem verdrijft de angst"; De Andere Krant 2020, nr.6.

13. Jan Everink: "Gezond en fit door toepassing vitalistische kennis"; FiLOSCOOP, aug. 2017; www.filoscoop.com.

14. Walter B. Cannon: "The wisdom of the body"; W.W. Norton & Company, New York, 1932.

15. L. Ron Hubbard: "Science of Survival"; The Publications Organization World Wide, East Grinstead, Sussex, England; 1968. (Voor het eerst gepubliceerd in 1951)

16. L. Ron Hubbard: "Handbook for preclears"; The Publications Organization Worldwide, Edinburgh, 1968. (Eerste uitgave 1951)

17. L. Ron Hubbard: "Self analysis"; The Publications Organization World Wide, Edinburgh, 1968. (Eerste uitgave in 1951)


Copyright © 2020 Jan Everink