Jan Everink Site

Bewust omgaan met informatie, de sleutel tot succes en levensgeluk (deel 2 van 2)    naar deel 1

door ing. Jan Everink

oktober 2019

Doelen stellen

Behalve door een in het algemeen oplettende lifestyle kan de informatiebewustheid op nog andere manieren worden bevorderd, onder meer door jezelf doelen in het leven te stellen. Want alleen door het hebben van doelen kan informatie toepasbaar worden. In de ideeënwereld van een kleuter speelt doelgerichte oorzakelijkheid in het algemeen nog een belangrijke rol. [ref. 2] De mens is van nature een doener, iemand die doelen wil realiseren.

Het zichzelf stellen van doelen blijft het hele leven door belangrijk. Ook L. Ron Hubbard heeft daarop gewezen, onder meer tijdens verschillende in de jaren 1950/60 gehouden lezingen over het onderwerp studie. [ref. 6] Hubbard benadrukte dat het belangrijk is om duidelijk voor jezelf vast te stellen wat je wilt bereiken. Bij het opbouwen van toepasbare kennis geeft het doel de richting aan. Je hebt vooral informatie nodig betreffende de gebieden die belangrijk zijn in verband met je gestelde doelen. Als teveel tijd en aandacht aan allerlei niet relevante zaken wordt besteed zal dat ten koste gaan van het verkrijgen van toepasbare kennis. [ref. 6]

Tijdens de genoemde lezingen wees Hubbard er ook op dat pas bij goed begrip sprake van toepasbare kennis is. Feiten­kennis kan heel nuttig zijn, maar wordt ten onrechte vaak voor ware kennis aangezien. Bij opleidingen helpt feitenkennis meestal heel goed om voor het examen te slagen. Ook zijn er beroepen waarin uitgebreide feitenkennis onmisbaar is. Maar in het algemeen is begrip in verband met de toepasbaarheid van informatie belangrijker dan feitenkennis.

Informatie zoeken en selecteren

Het verkrijgen van ware en nuttige kennis begint met kiezen wat je wel en wat je niet wilt lezen. Er wordt tegenwoordig veel onbewezen informatie verspreid, informatie die meestal ook niet echt van belang is. Ook is veel wel goede informatie vaak voor iemand persoonlijk niet relevant. Daarom is het nodig om uit het omvangrijke informatie-aanbod allereerst te selecteren wat je nader wilt bestuderen.

In het boek "Floreren in het digitale tijdperk" [ref. 7] constateert Tom Chatfield dat we tegenwoordig bij het selecteren van informatie minder vertrouwen op autoriteit. In het verleden was het voor de individuele persoon vrijwel onmogelijk om zelf een selectie uit de totale kennishoeveelheid te maken. "Eeuwenlang was geen enkel individu in staat meer dan een fractie van 's werelds kennis te bezitten, tot zich te nemen of ook maar in enige zinvolle mate te doorzoeken. Dus wendden we ons altijd tot anderen om ons te adviseren en voor ons te selecteren ...," aldus Chatfield. [ref. 7] In het digitale tijdperk is dit anders; we kunnen nu op grond van onze interesse direct in gigantische hoeveelheden publicaties zoeken.

Info vinden op het internet

Toch vindt ook tegenwoordig nog steeds een voorselectie plaats, stelt Chatfield. Het zijn niet meer de uitgevers, redacteuren en critici die de keuze bepalen maar het publiek. Als je Google of een andere zoekmachine gebruikt dan zijn de zoekresultaten namelijk niet alleen gebaseerd op je zoektermen maar ook en vooral op de populariteit van de betreffende webpagina's.

Het gevolg is dat in de zoekresultaten gewoonlijk niet de meest relevante maar de populairste webpagina's bovenaan staan. Voor iemand die informatiebewust is hoeft dit niet een onoverkomelijk probleem te vormen. Soms moet je een flink eind door de zoekresultaten scrollen, maar dan vind je heel vaak toch wel de info waar je naar op zoek bent. De enorme hoeveelheid informatie op het internet is nog steeds relatief gemakkelijk te doorzoeken. De moderne mogelijkheden wat dit betreft zouden geleerden zich een halve eeuw geleden niet in hun stoutste dromen kunnen voorstellen, stelt Tom Chatfield. [ref. 7]

Persoonlijke evaluatie

Wél kan het probleem optreden dat men door de overvloed aan informatie op het internet niet voldoende tijd en aandacht besteedt aan persoonlijke evaluatie. Om informatiebewust te blijven is bij het lezen van op het internet gevonden publicaties altijd nadere evaluatie nodig. Alleen door nieuwe informatie steeds kritisch te beoordelen, en indien mogelijk zelf toe te passen, kan kennis met hoge zekerheid worden verkregen.

Het belang van persoonlijke beoordeling van informatie is door L. Ron Hubbard onder de aandacht gebracht in onder meer het al genoemde boek "De weg naar het geluk". [ref. 1] Daarin wordt benadrukt dat informatie pas dan als waar beschouwd mag worden als men de waarheid ervan voor zichzelf heeft vastgesteld. "We leren hoofdzakelijk door de beschikbare informatie te onderzoeken en het ware van het onware en het belangrijke van het onbelangrijke te scheiden, om zo tot conclusies te komen die we in praktijk kunnen brengen," aldus Hubbard.

Ook in andere publicaties, onder meer in het boek "Scientology, a new slant on life" heeft L. Ron Hubbard benadrukt dat men uiteindelijk altijd zelf moet beoordelen en vaststellen of informatie juist en belangrijk is. Evaluatie blijft altijd nodig, ook als de informatie uit een deskundige en betrouwbare bron komt. De kennis wordt pas van jezelf zodra je de waarheid ervan persoonlijk hebt vastgesteld. [ref. 8]

Woordenschat uitbreiden

Verder is om informatiebewust te blijven goede taalvaardigheid belangrijk. Onder meer is een adequate woordenschat van belang. Het is altijd mogelijk om je woordenschat verder uit te breiden. Dat is ook nodig want in tekstuele informatie komen vaak onbekende woorden voor.

Als iemand de woorden waarin nieuwe informatie is weergegeven niet goed begrijpt dan is het onmogelijk om die informatie te evalueren en als persoonlijke kennis op te nemen. Woorden kunnen een zodanig vertrouwde klank hebben dat het lijkt alsof je ze goed begrijpt terwijl dat niet het geval is. Dat kan onder meer het geval zijn als bepaalde abstracte termen in de media herhaaldelijk worden gebruikt zonder dat ze duidelijk worden toegelicht.

Door René Descartes werd er in de 17de eeuw al op gewezen dat het niet goed begrijpen van woorden een belangrijke oorzaak van onjuiste opvattingen kan zijn. Een woord waarvan de betekenis niet helder is brengt geen duidelijkheid maar juist verwarring in het bewustzijn, aldus Descartes. [ref. 9]

Ook door L. Ron Hubbard is benadrukt dat onbegrepen woorden een belangrijke belemmering voor toename van kennis kunnen vormen. [ref. 6] Als de betekenis van relevante woorden niet goed wordt begrepen blijven er onduidelijkheden in de nieuw aangeleerde kennis bestaan. Dat kan onder meer tot gevolg hebben dat de studie van het betreffende onderwerp voortijdig wordt beëindigd.

Informatiebewust leven kan moeilijk lijken maar maakt in het algemeen het leven juist een stuk makkelijker. Bij een informatiebewuste lifestyle neem je betere beslissingen, waardoor je prettiger leeft omdat veel moeilijkheden en problemen worden voorkomen.

Referenties

1. L. Ron Hubbard: "De weg naar het geluk"; Regent House, Los Angeles, 1981.

2. Prof. Sieneke Goorhuis-Brouwer: "Taalontwikkeling en taalstimulering bij baby's, peuters en kleuters"; Uitg. SWP, Amsterdam, 2007.

3. Elika Bergelsona en Daniel Swingley: "At 6–9 months, human infants know the meanings of many common nouns"; PNAS, 28 febr 2012; vol. 109, no. 9; pag. 3253-3258.

4. James T. McCay: "Het euvel van de tijdnood"; Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1961.

5. S. Warndorff: "Leef enthousiast"; Succes-Instituut, Den Haag/Antwerpen, 1970.

6. L. Ron Hubbard: "Study Tape Lecture Transcripts"; Bridge Publications, Los Angeles, 1982.

7. Tom Chatfield: "Floreren in het digitale tijdperk"; De Arbeiderspers, Utrecht, 2012.

8. L. Ron Hubbard: "Scientology, a new slant on life"; AOSH DK Publications Department, Copenhagen, 1975 (Oorspronkelijk gepubliceerd in 1965.)

9. René Descartes: "Principes van de filosofie"; in Han van Ruler (red): "De Uitgelezen Descartes"; Lannoo/Boom, Amsterdam, 1999.

Copyright © 2019 Jan Everink